fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy rögzítse a Neléta Anyák Mentora (Takács
Neléta Linda Egyéni Vállalkozó) szolgáltatásaira történő jelentkezési, lemondási,
részvételi, adatkezelési elveket.

2. A vállalkozás adatai
• Cégnév: Takács Neléta Linda EV
• Székhely: 2030 Érd Börzsöny u 43/2.
• Adószám:67421437-1-33
• Nyilvántartási szám: 50208416
• Bankszámlaszám: OTP 11773425-84297136 Takács Neléta Linda EV
• A Szolgáltató e-mail címe: anyakmentora@neleta.hu, takacs.neleta@gmail.com.
c. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

3. Részvételi feltételek
A https://neleta.hu/ weboldal a online jógaóráin, képzésein, tanácsadásain és eseményein való
részvételi lehetőséget értékesít.
A szolgáltatásokra való jelentkezésre a https://neleta.hu weboldalon keresztül,
regisztrációt követően van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes
felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével
kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jóga és egyéb tanfolyamaira történő
jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési
feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján
regisztráljuk.

4. A jelentkezés menete

Az esemény oldalán a jelentkező rákattint a „Bejelentkezés” gombra. Kitölti az adatokat, és a
“Erre jelentkezek” résznél kiválasztja a kívánt szolgáltatás nevét.
A jelentkezést ekkor rendszerünk rögzíti.

A megrendelt részvételt banki átutalással van lehetőség kifizetni. A jelentkezésre hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további tájékoztatást kap  24 órán belül emailben.

6. Az oktatás menete
Az egyesület a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben
a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen
értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők az órákon/eseményeken
saját eszközt használhatnak, de az egyesület biztosítja a szükséges eszközöket.

7. Kapcsolattartás
A bejelentkezett vendégekkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes
jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. Nem vállalunk
felelősséget a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás
működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából
eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

8. Díjak
A tagsági díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati
tudásanyagot. Az online jóga órákon történő mindenkori részvételi díjak a
https://neleta.hu/órarend weboldalon és a facebook oldalon
(https://www.facebook.com/neleta.rolemodel/ ) elérhetők. Az események részvételi díjairól az
adott esemény leírása nyújt tájékoztatást. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás díját bármikor
egyoldalúan módosítani. A díjak módosításának közzététele a honlapon történik. A módosítás
a honlapon való feltüntetés időpontjától érvényes.

9. A fizetés módja

a. Banki átutalás
Eseményekre történő jelentkezéskor a jelentkező jogosult a kiválasztott esemény részvételi
díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább
megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően válik érvényessé. Ennek megfelelően
célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb az
esemény időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai:
Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11773425-84297136 Takács Neléta Linda EV

Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a nevét és a választott esemény megnevezését és időpontját
feltüntetni.

10. Részvételi szabályok

Az online tanfolyamok a zoom illetve a szolgáltató mindenkori felületén (az emailben előzőleg megküldött oldalon) zajlanak. A részvevő köteles a kezdés időpontjáig a rendszerbe belépni. Késés esetén sajnos nem tudjuk a résztvevőket befogadni.

Az online tanfolyamok letöltése esetén emailben tudnak a vásárlók kérdezni. Ez esetben lehetőségük van az anyakmentora@neleta.hu ecímre üzenetet küldeni.

11. Módosítás joga
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az órák/események időpontját vagy előre
meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az
időpont-változásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során
megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam
vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett tanfolyamra
felhasználható.

12. Lemondási feltételek
A résztvevők a eseményeknél, képzéseknél 24 órával a kezdés időpontja előtt jogosultak a részvételt lemondani, a https://neleta.hu/
weboldalon a bejelentkezés gombra kattintva, kiválasztani az adott órát, és a megjegyzésbe
írni a „Lejelentkezem” szót.  A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett
részvételi díj bármely órára/eseményre felhasználható.

13. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel, az adatkezelés
vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az órákra/eseményekre történő
jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek
rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az
időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de
statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is
úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem
alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a
böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, ennek hiányában bizonyos
funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a
hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését
a rendszerből bármikor kérheti írásban. A az órára/eseményre történő jelentkezéssel
egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába.
A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni.

14. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott
szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe. Arra a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
2. Az Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen
honlapon való közzététellel válik hatályossá.
3. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy
egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában
felhasználni.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII.,
valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

BEJELENTKEZÉS